۱۵ مهر ۱۳۸۹

ماریو بارگاس یوسا

از روز اولي كه وبلاگم رو درست كردم اين جمله از ماريو بارگاس يوسا در گوشه سمت چپ وبلاگم ديده ميشود كه ميگويد: "با خواندن ادبيات ما چند بار فرصت زيستن داريم و در قالب بسيار آدم‌ها و مكان‌ها و زمان‌ها، زندگي مي‌كنيم. ماريو بارگاس يوسا مي‌گويد: دنيايي بدون ادبيات و انسان‌هايي كه نه شعر مي‌خوانند و نه رمان، جامعه‌اي خشك و افسرده به وجود مي آورد، با آن واژگان كم مايه و بي‌رمق ناله و اداهايي ميمون‌وار جاي كلمات را مي‌گيرد" امروز خيلي خوشحال شدم كه شنيدم ماريو بارگاس يوسا جايزه نوبل ادبي 2010 را به خودش اختصاص داد، هر چند به نظرم زودتر از اينها اين نويسنده اهل پرو ميبايستي جايزه نوبل ادبيات را به خودش اختصاص ميداد اما باز هم خوشحالم كه جايزه ايي در خور نوشته هايش دريافت كرد.