۲۳ مهر ۱۳۸۹

ابراهيم گلستان

مسعود بهنود: آقای گلستان، شما اگه قرار باشه زندگی خودتون رو شروع بکنید، از کجا شروع می‌کنید؟
ابراهیم گلستان: از اینکه پدرم با مادرم بخوابه.

"ابراهیم گلستان / گفتگو با شبکه‌ی بی‌بی‌سی فارسی"