۱۷ خرداد ۱۳۸۹

داروهاي مخصوص قدرت جنسي و آلزايمر

دکتر دراوزيو وارلا برزيلي، برنده جايزه نوبل پزشکي، مي گويد: "در دنياي کنوني سرمايه گذاري براي داروهاي مخصوص قدرت جنسي مرد و سيليکون براي (سينه) زن پنج برابر سرمايه‌گذاري براي درمان آلزايمر است.
تا چند سال ديگر با پير زناني با سينه هاي بزرگ و پير مرداني با آلت مردانه سفت روبرو خواهيم شد که هيچکدام از آنها بياد ندارند که از آنها چه استفاده اي بکنند"