۲۰ خرداد ۱۳۸۹

پروفسور بوبوس

دو ماه و نيم از آخرين باري كه براي نمايش تئاتر خواهرم رفته بودم مي‌گذشت و بالاخره ديشب به اتفاق چند نفري از دوستان براي ديدن تئاتر پروفسور بوبوس كار آتيلا پسياني به تئاتر شهر رفتم؛ به نظرم تئاتر خوبي بود و البته مثل بقيه كارهاي پسياني اين تئاتر هم، مخالف و موافق زيادي براي خودش دست و پا كرده است،. بازي رضا كيانيان مثل هميشه فوق‌العاده بود و پسياني هم مثل شجريان‌ها، كامكارها و ... خانواده‌اش را در اين تئاتر بازي داده بود،
يك قول به خودم: جهت فرار از محيط پر از استرس و تنش بايد وقت بيشتري را براي تئاتر و نمايش اختصاص دهم.