۰۸ اسفند ۱۳۸۸

استرس

چند روز پيش با يكي از دوستان كه MBA خودش را در مالزي گرفته و الان در حال گرفتن دكتري DBA است در لابي هتل صحبت مي‌كرديم، از عدم استرس زياد و زندگي با آرامشي كه در دو سال و نيم گذشته تجربه كرده است صحبت مي‌كرد و از وضع ايراني‌ها در مالزي كه بيشترين تعداد دانشجو را دارند و اينكه در دانشگاه با ايراني‌ها فارسي صحبت مي‌كني و تنها گزينه ممكن اين است كه هم اتاقي غير ايراني داشته باشي و اگر هم اتاقي ايراني هم داشته باشي زبان انگليسي‌‌ات هم بهبود نخواهد يافت، از اين نكته هم شاكي بود كه با جامعه مالايي نمي‌شود خوب ارتباط برقرار كرد.