۰۷ اسفند ۱۳۸۸

خانم‌هاي ايراني

خانم‌هاي ايراني كه در خارج از كشور مي‌بيني بر سه دسته هستند، دسته اول آنهايي كه سوار يك هواپيماي مربوط به خطوط هواپيمايي غيرايراني نشده‌اند و هنوز باسن مبارك را بر روي زمين نگذاشته‌اند هوس مي‌كنند كه روسري‌هاي خودشان را به در بياورند و به گونه‌ايي خودشان را نشان دهند كه انگاري در مملكت گل و بلبلشان هميشه به اين صورت زندگي مي‌كردند، دسته دوم خانم‌هايي ايراني كه در خارج از كشور كه حجاب نصفه و نيمه‌ايي دارند و هنوز نمي‌دانند كه با خودشان چه كنند اين گروه نه مشخص است كه حجاب دارند و نه اينكه ندارند و خيلي بايد تلاش كني كه بفهمي كه وضعيت‌شان به چه صورت است و من كه به راحتي نمي فهمم، دسته سوم خانم‌هايي هستند كه در خارج از كشور هم حجاب خودشان را كامل نگه داشته‌اند و وضعيت مشخصي دارند، هر چند دسته سوم را زياد نمي‌پسندم اما چون خودشان مي‌دانند كه چه مي‌كنند برايم قابل قبول است، از دسته دوم متنفرم و به دسته اول نيز حق مي‌دهم چون گزينه‌اي كه مي‌خواهند برگزينند براي حكومت ايران غيرقابل پذيرش است.