۱۰ اسفند ۱۳۸۸

راننده تاكسي

ظاهراً داستان راننده تاكسي در دو كشور مسلمان ايران و مالزي به يك صورت است و نمي‌شود از بقيه عواقبش گذشت، راننده‌هاي تاكسي در مالزي آدم را ياد راننده‌هاي تاكسي در ايران مي‌اندازد كه چه بلايي سر مسافران علي‌الخصوص غريبه‌ها مي‌آورند، تنها تفاوتشان در انگليسي بلد بودنشان است و اينكه كيلومترشمارشان بر عكس ايران كار مي‌كند، البته شنيدم كه كيلومترشمارشان را هم دست كاري مي‌كنند، پس فقط يك تفاوت دارند آن هم دست و پا شكسته حرف زدن به زبان انگليسي با لهجه مالايي است.