۳۰ اسفند ۱۳۸۷

سال نو و يكصدمين پست يا پستك

بهار بهترين بهانه براي آغاز، و آغاز بهترين بهانه براي زيستن است.
اين يكصدمين پستي يا پستكي است كه در وبلاگم مي‌نويسم و خيلي خوشحالم كه يكصدمين پست با آغاز بهار 88 همراه شده است، امروز 99 پستي كه قبلاً نوشته بودم را مرور كردم، براي خودم جالب بود، بعضي وقت‌ها شاكي بودم و بعضي وقت‌ها خيلي با حوصله و سر به زير، اما در مجموع از نوشتن در وبلاگ راضيم و ادامه خواهم داد.