۲۳ فروردین ۱۳۸۸

طرح واژه

همانطور كه اولين‌ها، اولين مي‌شوند و
قدرت، در سوداي قدرت بيشتر است
آخرين‌ها هم در مقام آخرين باز مي‌آيند
با عشق، آزمندي و نفرت از پي،
و پيش از آغاز فرجام نمايان است.
ميشائيل كروگر شاعر آلماني