۱۲ آبان ۱۳۸۷

فرزاد و اولين آهنگ

اين اولين آهنگ فرزاد دوستم است كه در سايت آواساز قرار گرفته و از همين جا بهش تبريك مي‌گويم و اميداورم فرزاد در اين رشته‌ هنري هميشه موفق و پيروز باشد.
براي يك هنرمند، بازخورد خلق اولين اثر خيلي مهم است، مدت اين آهنگ كمتر از 6 دقيقه است اميدوارم پس از گوش‌دادن به اين آهنگ، نظرتان را راجع به اولين آهنگ فرزاد، با شركت در نظرسنجي اعلام كنيد.