۲۱ آبان ۱۳۸۷

عكس‌هاي مراسم يادبود بهمن مهراني

عكس‌هاي مراسم يادبود بهمن مهراني - طالقان، روستاي مهران