۰۵ فروردین ۱۳۸۹

مسافرت بهاريه

بعد از مسافرت 5 روزه‌اي به گيلان و مازندران امروز به كرج برگشتم، هواي بهاري خنك امسال برايم جالب بود، اما شلوغي خيابان‌ها گاهي اوقات بر روي اعصاب آدم چنگ مي‌انداخت كه بيا و ببين.