۰۶ اسفند ۱۳۸۸

بازرسي در فرودگاه

زمان آمدن به مالزي در فرودگاه كوالالامپور علاوه بر گيت بازرسي چمدان‌ها ما را هم گشتند، البته طبيعي بود چرا خوانده بودم كه در چند ماهه اخير 41 نفر ايراني را به اتهام قاچاق مواد مخدر در فرودگاه كوالالمپور دستگير كرده‌اند، هنوز دو ماه از سال جديد ميلادي نگذشته است كه 34 نفر را به اين اتهام دستگير كرده‌اند (متوسط هر دو روز يك نفر كه فعاليت ستودني است) ديروز يكي از روزنامه‌هاي محلي را مرور مي‌كردم كه يكي از تيترهاي خبري آن تكان دهنده بود و آن هم اينكه روز يك‌شنبه همين هفته يك تاجر ايراني را به اتهام حمل 4 كيلوگرم هروئين در فرودگاه دستگير كرده‌اند، آن طور كه در روزنامه نوشته شده بود ارزش اين چهاركيلوگرم هروئين بالغ بر هشتصد هزار رينگيت (بيش از دويست و چهل ميليون تومان) بود، با وجودي كه ويزاي من نود روزه صادر شده بود اما شنيدم كه براي تورهاي نوروز دولت مالزي فقط ويزاي بيست روزه براي ايراني‌ها صادر مي‌كند. خيلي مقام خوبي به دليل عملكرد دولت‌هايمان در اين چند‌ ساله در دنيا داشتيم كه كم‌كم خودمان هم آبرويي كه خيلي هم سرجايش نيست را با اين كارها مي‌بريم.

در يكي دو صفحه بعد هم خبري آمده است با اين عنوان كه استراليا براي اتباع ده كشور جهان از جمله ايراني‌ها كه قصد ورود به خاكش را داشته باشند مرحله "اسكن صورت" را اجباري كرده است.