۰۴ دی ۱۳۸۸

CNN Heroes

دارم برنامه "CNN Heroes" رو مي‌بينم، واقعاً فوق‌العاده‌است، خيلي وقت بود كه چنين برنامه جالبي رو در تلويزيون نديده بودم، نزديك به چهار ساعت اين برنامه طول كشيد، 100 سال ديگه هم توي اين مملكتمون نمي‌تونيم چنين برنامه‌هايي داشته باشيم.
انسان دوستي يك تعداد آدم در سرتاسر دنيا بدون دخالت مذهب و ترس از جهنم و وعده‌هاي آنچناني بهشت برين،‌
جالب اينكه هيچ‌كدام از آدم‌هايي كه در اين مراسم صحبت كردند از مذهب چيزي نگفتند، فقط و فقط انسان دوستي بود.