۲۳ آذر ۱۳۸۷

نسل سوخته

توكا نيستاني مطلب جالبي در مورد نسل سوخته نوشته است كه اينجا مي‌توانيد بخوانيد.
خود من بارها درگير اين مسئله بوده‌ و بارها نيز خودم شروع‌كننده اين صحبت‌ها بوده‌ام. اما به هر صورت هر نسلي خوشبختي و بدبختي‌هاي خاص خود را دارد و نمي‌توان گفت كدام نسل خوشبخت است و كدام بدبخت!!