۲۵ خرداد ۱۳۸۷

راستي نيماي عزيز رو هم بايد اين هفته راهي خانه بختش كنيم و پنج‌شنبه به عروسي‌اش دعوت شديم. از محل برگزاري عروسي با خانه ما چند دقيقه‌اي بيشتر فاصله نيست.
براي نيماي عزيز نيز همان آرزوي دوست داشتني را دارم:
"برايت زندگي راحتي آروز نمي‌كنم، آرزو مي‌كنم بر تمام مشكلات زندگي‌ات پيروز شوي."