۲۶ خرداد ۱۳۸۷

حميد خان عزيز اعتراض فرمودند كه اينجا شده محل درج اخبار خانوادگي.
آره بابا اگه اينجا از اين چيزها ننويسيم پس كجا بنگاريم (به قول يكي از شاعره‌هاي مملكت).
يه خبر هم در مورد خود حميد! ايشان هم براي يك دوره 6 روزه آموزشي تشريف بردند استانبول. اميدوارم بهشون خوش بگذزه و موفق باشند.