۰۳ تیر ۱۳۸۷

از آنجايي كه ملت ايران بزرگترين تاثير‌ها را بر روي مردم جهان گذاشته است و به همين دليل كشورهاي دنيا در به در به دنبال ايرا‌ني‌ها مي‌گردند، اگر كسي بخواهد اطلاعات خوبي در مورد كشور خودش پيدا كند بد نيست به سايت سازمان سيا نگاهي بياندازد. از روي كنجكاوي ايران را انتخاب كردم. اطلاعات فوق‌العاده‌اي در مورد ايران داشت كه پيدا كردن اين همه اطلاعات در يك جا مسلماً بسيار دشوار است. يك لينك جالب توي اين سايت مربوط به بچه‌هاست، مثلاً توي اين لينك در مورد لوگوي سازمان سيا توضيحاتي داده شده است.