۰۴ بهمن ۱۳۸۶

يكي از راه‌هايي كه براي قانوني نشان دادن رد صلاحيت‌ها در انتخابات وجود دارد اين است كه آدم‌هايي با سطح كلاس پايين را در تلويزيون نشان دهند و به مردم اين گونه القا كنند كه اگر وزارت كشور و شواري نگهبان نباشند چه آدم‌هايي مسووليت مردم را بر عهده خواهند گرفت البته اين بار وزارت كشور خيال شوراي نگهبان را راحت‌تر كرده و خود اين كار را در سطح گسترده‌اي انجام داده است.