۰۴ بهمن ۱۳۸۶

بالاخره سريال جديد انتخاب مديرعامل جديد سايپا به پايان رسيد و مهرداد بذرپاش مدير عامل سايپا شد. گفتگوي روزنامه شريف با مهرداد بذرپاش خواندني است.
يك زماني مي‌گفتند گيرم پدر تو بود فاضل، از بهر پدر تو را چه حاصل. اما اين روزها ...
فكر مي‌كنيد محرابيان وزير صنايع توي اين عكس به بذرپاش چي‌ مي‌گه؟
من فكر كنم مي‌گه: بردار مهرداد، جان مادرت فكر مي‌كردي هنوز به سي سالگي نرسيده مديرعامل سايپا شده باشي؟ اونهم در جوابش مي‌گه خدايي تو كجا و وزارت صنايع و معادن كجا؟ شايد هم براي قلعه‌باني نقشه مي‌كشند؟