۰۷ شهریور ۱۳۹۱

فيلترشدن وبلاگ

وقتي وبلاگ فيلتر باشه آدم كمتر حوصله اش مي ياد كه بياد و چيزكي بنويسه. از امروز ميخوام بازهم شروع كنم به نوشتن. ببنيم چي ميشه