۱۱ خرداد ۱۳۹۰

اخلاق

اخلاق در اين مملكت به باد فنا رفته بود امروز بيشتر به فنا رفت، براي داستاني كه امروز صبح براي دفن عزت الله سحابي و مرگ هاله سحابي اتفاق افتاد واقعاً متاسفم.