۰۲ دی ۱۳۸۹

يلدا

يلداي امسال فوق العاده بود؛ بعد از حدود 10 سال خواهرم زهرا از نروژ به ايران آمده بود و همه در خانه نامزدم مريم بوديم، كلي خوش گذشت، اميدوارم به همه دوستان هم خوش بگذرد.