۰۲ آذر ۱۳۸۹

تعطيات فوري و فوري

تهران فردا تعطيل شد، اعلام تعطيلات فوري و بدون برنامه ريزي جديداً زياد شده و هر لحظه امكان داره مملكت از اون چيزي كه هست هم تعطيل تر بشه.
به نظرم خارجي ها خيلي نبايد دنبال تحريمهاي ايران باشند تا اقتصاد ما فلج بشه، ما خودمون داريم مملكت رو تعطيل ميكنيم.