۳۱ مرداد ۱۳۸۹

كاهش جنايت در رمضان

اين لينك فوق‌العاده بود.
"کاهش چشم‌گیر جرائم در ماه رمضان نشان می‌دهد
بسیاری از مجرمین در واقع همان دینداران‌اند!"