۱۵ مرداد ۱۳۸۹

كاليگولا

نمايش كاليگولا را ديدم، نمايش طولاني و زيبايي بود كه به نظرم خوب توانست مخاطب را نزديك به 3 ساعت بر روي صندلي بنشاند، طولاني بودن نمايش براي آدم‌هاي مثل من با شكم گرسنه بر روي صندلي سخت به نظر مي‌رسد اما ديالوگ‌هاي زيبا و به يادماندني بازيگرانش بعد از ديدن نمايش و تا چند روز در ذهن آدم مي‌ماند.
بازيگري صابر ابر و رامبد جوان در اين نمايش فوق‌العاده بود هر چند به كارگيري فوق‌العاده صابر ابر به عنوان نقش اول توسط همايون غنِي‌زاده را نبايد دست‌كم گرفت.