۰۴ تیر ۱۳۸۹

خداحافظي نكردي با نجمه، سورچي

نمايش "خداحافظي نكردي با نجمه، سورچي" اثر حميدرضا آذرنگ را در تالار چهارسو ديدم، يكي از معدود نمايش‌هاي با درون‌مايه مذهبي بود كه در چند سال اخير از آن لذت بردم.
داستان نمايش در مورد نحوه ديد آدم‌هاي مختلف به اعتقادات مذهبي بود كه بعضاً چه سوءاستفاده‌هايي از‌ آن مي‌شود.
ديالوگ‌هاي سنگين و طولاني بازيگران يكي از ويژگي‌هاي اين نمايش بود، هر چند تسلط چهار بازيگر نمايش به يك اندازه نبود اما نمايش ارزش ديدن دارد.