۳۰ خرداد ۱۳۸۹

خوزستان

براي اولين بار 24 ساعتي را در خوزستان گذراندم، هنوز خرابي‌هاي جنگ را در به وفور در آبادان و خرمشهر مي‌شود ديد، انگار نه انگار كه 20 سال از جنگ‌ مي‌گذرد و بايد همه چيز به روال عادي برگشته باشد، در كنار رودخانه اروند كه ايستاده باشي مي‌بيني كه ماهي‌گيران عراقي و ايراني در كمال آرامش در كنار هم به ماهيگيري مي‌پردازند، با هر كسي كه صحبت مي‌كردي مي‌گفت كه نمي‌داند هدف عراق از جنگ با ايران چه بود؟ هزار ميليارد دلار خسارت به ايران و چنين مبلغي هم عراقي‌ها هزينه شد، بماند كه چه كساني در دنيا از جنگ ايران و عراق و ادامه آن تا 8 سال منفعت بردند.
جنوبي‌ها آدم‌ها خونگرم و خوبي‌اند كه حس خوبي نسبت به آنها در من ايجاد شد. اميدوارم تصوير ذهني‌ام آسيب نبيند.