۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

ديويد لينچ

به نظرم هر وقت توي زندگي فكر كردي كه خيلي چيزها رو مي‌فهمي كافيه كه بري يكي از فيلم‌هاي ديويد لينچ رو ببيني بعدش مي‌فهمي كه هيچي توي زندگي نمي‌دوني.

دوست دارم ازش يه سوال بپرسم اون هم اينكه چند بار يه آدمي با عقل متوسطي مثل من بايد فيلم‌هات رو ببينه تا بفهمه كه چي مي‌خواي بگي؟

لعنتي يه مقدار ساده تر بگو. چي مي‌خواي بگي برادر ديويد لينچ؟