۱۱ اسفند ۱۳۸۸

سفير جديد و وزير سابق علوم و بيكاري

آقاي دكتر زاهدي وزير پيشين علوم و فنون دولت نهم به عنوان سفير جديد مالزي طي چند ماه اخير معرفي شده است، مي‌گويند كه ايشان براي سالگرد پيروزي جمهوري اسلامي تعداد شش‌هزار عدد كارت‌پستال براي ايراني‌ها، صنوف و .... با امضاي خودشان فرستاده‌اند. فكرش را بكن كه سفير يك كشور آنقدر بيكار باشد كه بيايد شش‌هزار كارت پستال را شخصاً امضا كند، حالا اين بابا زماني مي‌خواست مرزهاي دانش را در ايران جابجا كند!