۰۲ اسفند ۱۳۸۸

كامنت

از امروز مي‌خواستم بخش كامنت‌هاي وبلاگ را تعطيل ‌كنم چرا كه به تازگي چيزهاي عجيب و غريبي در بخش نظرات مي‌بينم، دارم فكر مي‌كنم چيزهايي كه هر چند وقت يك‌بار مي‌نويسم به فيس بوك وصل مي‌شود و اگر كسي چيزي بخواهد بگويد حتماً از رفقاست و نامش را فيس‌بوك مي‌بينم و چه لزومي دارد كه در بلاگر كامنت‌دوني داشته باشيم، اما به هر ترتيب امروز اينكار را نكردم و شايد وقتي ديگر.