۳۰ بهمن ۱۳۸۸

ديدار در مالزي

امروز بعدازظهرگپ و گفتگوي چند ساعته و خوبي با دوستان فرانسوي و سوئدي خودمان كه چند وقتي است در توگا با آنها بر روي يك پروژه كار مي‌كنيم داشتيم، دنياي آدم‌هايي كه اطرافمان در ايران مي‌بينيم با دنياي اينها كاملاً متفاوت است وقتي به تجربيات و نحوه نگرش‌ به زندگي وينسنت فرانسوي تبار سي و دو ساله و همپوس سوئدي تبار بيست و چندساله نگاه مي‌كنم به نظرم خيلي زمان خواهد برد كه به چيزهايي كه اينها فكر مي‌كنند من و اطرافيانمان فكر كنيم، من در انتظار چنين روزي هستم حتي اگر چنين چيزي وجود نداشته باشد.