۱۸ دی ۱۳۸۸

توالت و خوش‌شانسي

اين خيلي دلچسب كه وقتي فشار زيادي بهت وارد شده و وارد يك توالت عمومي مي‌شي و درهاي باجه‌هاي مختلف توالت بسته باشه و تو فكر كني كه نكنه كسي داخل اين باجه نيست و در رو فشار بدي و بعدش هم ببيني كه توالت خالي بوده و نفر قبلي وقتي داشته مي‌رفته بيرون در باجه رو بسته بوده و تو با خيال راحت مي‌توني بري داخل و به خوش‌شانسي خودت اعتقاد پيدا كني.