۲۰ آذر ۱۳۸۸

تحمل

اين جمله رو يادم نيست كجا خوندم، اما عين همين داستان چند روزي است براي يكي از دوستانم اتفاق افتاده است.

آدم‌ها، اول جوان‌ها را با وجود اين‌که هم‌ديگر را دوست ندارند، به‌ عقد هم درمي‌آورند و بعد از اين‌که آن‌ها نمي‌توانند يک‌ديگر را تحمل کنند، تعجب مي‌کنند. آخر چطور مي‌توان با کسي زندگي کرد بدون اين‌که عاشقش بود.