۰۸ آذر ۱۳۸۸

هر كه در زندگي دير جنبيد، زندگي مي‌جنباندش

در زندگي اطرافيان آدم، بعضي از اوقات يك اشتباه كوچك باعث شده است كه طرف به خاك سياه كشيده شود.
چند روزي است كه ناخودآگاه مسايلي از اين قبيل در اطرافيانم مي‌بينم،
ياد اين جمله ميخائيل گورباچف افتادم كه مي‌گفت:
هر كه در زندگي دير جنبيد، زندگي مي‌جنباندش.