۲۴ آبان ۱۳۸۸

سر عشق

يكي از زيباترين آثار استاد شجريان در ماهور "سر عشق" است و با اين روزگار و احوال ما هم خيلي شبيه است، آنجايي كه سعدي مي‌گويد:

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم


آنجايي كه مي‌گويد:
مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی
که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم


آدم نمي‌داند چه كار كند.

ياد استاد مشكاتيان هم به خير كه آهنگسازي اين مجموعه را برعهده داشت و محمد موسوي كه با ني‌اش آدم را ديوانه مي‌كند، من را كه ديوانه كرده است.