۱۹ مهر ۱۳۸۸

مسافرت بدون خبر

چند روزي است كه از مسافرت برگشته و در دو سه روز اخير به غير از يكي از اي‌ميل‌هايش، بقيه را نخوانده پاك كردم، فكر مي‌كردم كه رابطه خيلي بهتري از آنچه كه اتفاق افتاد بين ما وجود داشته باشد.
بارها به خودم قول دادم كه در مورد آدم‌هاي اطرافم با احتياط بيشتري رفتار كنم اما نشد، اين بار اين قول را در وب لاگم مي‌نويسم به اميد آنكه اين بار بشود.