۲۵ شهریور ۱۳۸۸

طوفاني در راه است

مقاله دكتر احمد سيف با نام "طوفاني در راه است" در خصوص فروپاشي اقتصاد ايران مقاله خواندني و تامل برانگيزي است.
اين مقاله با اين جمله احمدي‌نژاد شروع مي‌شود كه "اگر مشكلي در بخش اقتصادي وجود داشت حتماً نمايندگان وزير مربوطه را نقد مي‌كردند تا آن مشكل اصلاح شود از اين رو عدم اين امر(عدم مخالفت مجلس با وزير پيشنهادي اقتصاد ) نشان مي‌دهد كه سياست اصلي اقتصادي دولت مورد وفاق مجلس نيز است"
دكتر سيف در اين مقاله طولاني بحران جاري مالي در نظام بانكداري ايران را به تفصيل مورد بررسي قرار داده است.