۱۴ شهریور ۱۳۸۸

روز مبادا

امروز با يكي از دوستان در مورد روز مبادا صحبت مي‌كرديم، راستي همه ما كارهايي را به منظور روز مبادا انجام مي‌دهيم اما چرا در تقويم‌ها روزي به نام روز مبادا وجود ندارد؟
دارم براي روي تقويم الكترونيكي‌ام در Google Calendar روز مباداهايم را مي‌نويسم، كار خيلي سختي است.