۱۶ مرداد ۱۳۸۸

ثبات در مديريت

به نظرم ثبات در مديريت يكي از شاخص‌هاي اصلي سنجش ميزان اثربخشي سيستم انتخاب مدير است، مطمئناً نمي‌توان در زماني كوتاه تغييراتي با ثبات در سازمان‌ها اجرا نمود و اگر هم اجرا كرد چندان اثربخش نخواهد بود.
داستان تغيير سريع مديران در اين مملكت عادي شده است و كار به جايي رسيده است كه اگر يك مدير چند سالي در يك سمت مديريتي باقي بماند همه خواهند گفت كه اين طرف به كجا وصل است كه اتفاقي برايش نيفتاده است؟ ذهن ما عادت كرده است كه در انتظار تغييرات مديريتي سريع و سريع‌تر باشيم، از عوض كردن سطوح بالاي مديريتي در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي بزرگ گرفته تا عوض كردن ناگهاني يك شهردار يا فرماندار در بازديد رييس جمهور و تشويق‌هاي بي‌پايان مردم حاضر در بازديد.

اما داستان تغييرات در كشورهاي غربي داستان ديگري است اولاً فرآيند انتخاب و تربيت مدير، جانشين‌پروري و ... در يك فرآيند مشخص و مدون ديده شده است و استمرار فعاليت‌هاي مديران نيز جاي خودش را دارد و حمايت‌هايي كه از مدير جديد هم انجام مي‌شود باز هم جاي خودش را دارد، تا آنجا كه مدير خوب مي‌داند كه خودش خروجي يك فرآيند مشخص و توافق‌شده است فرآيندهاي بسياري در براي اطمينان از صحت و سقم فعاليت‌هايي كه انجام مي‌دهد انجام مي‌شود.

مدت زمان مديريت روساي دانشگاه‌ها در كشورهاي غربي مثال خيلي خوبي از اين موضوع است:
دانشگاه هاروارد در طي 373 سال فعاليت تنها 28 رييس دانشگاه عوض كرده است جالب‌تر اينكه از 28 رييس دانشگاه علت جابجايي 11 رييس، مرگ در دفتر كار اين روسا بوده است.
14 رييس دانشگاه براي 102 سال فعاليت دانشگاه امپريال لندن
33 سال رياست براي آخرين رييس دانشگاه كمبريج
11 رييس دانشگاه براي 124 ساعت فعاليت دانشگاه استنفورد

حالا اين وضعيت را با ايران مقايسه كنيد !!!!