۰۷ شهریور ۱۳۸۸

قبرستان و انتخاب

عباس معروفي جمله زيبايي دارد كه مي‌گويد: "اگر در قبرستان زندگي مي‌كني بايد انتظار خواب وحشتناك ديدن رو هم داشته باشي"

زندگي عجيب سخت است وقتي در قبرستاني گير افتاده‌اي و مي‌خواهي آدم‌وار زندگي كني، روزهايت را بايد با جديت تمام به شب برساني اما دريغ و صد افسوس كه شب هنگام و در خواب، ديگر خودت نيستي.
اگر مي‌شد در هنگام خواب نيز انتخابي وجود داشته باشد شايد زندگي در قبرستان هم امكان‌پذير بود. بايد مثل هزاران چيز بدون انتخاب در زندگي‌مان، اين را هم لاجرم قبول كنيم.