۰۶ شهریور ۱۳۸۸

محسن و فوق ليسانس

محسن تنها برادرم، چند روز پيش واسه ارايه پروژه‌ ليسانس‌اش رفته بود اروميه و مي‌گفت كه تونسته نمره 20 بگيره و از اين بابت خيلي خوشحال بود.

ديروز نتايج كنكور كارشناسي ارشد منتشر شد، خيلي خوشحال شدم كه ديدم محسن تونسته فوق‌ليسانس روزانه عمران، گرايش آب دانشگاه تهران قبول بشه و زحماتي كه توي اين چند وقته كشيده بود بدون نتيجه باقي نمونه.

خودش كه خيلي از دانشگاه اروميه خسته شده بود،‌ البته هميشه از دانشگاه مي‌ناليد اما از شهر اروميه به ندرت.

از همه دوستانم به ويژه حميدرضا احمديان به خاطر زحماتي كه واسه راهنمايي در انتخاب رشته برادرم متقبل شد ممنونم.