۲۷ مرداد ۱۳۸۸

محسن و آزاده

فردا شب مراسم عروسي قديمي‌ترين دوستم محسن است، با محسن از كلاس پنجم ابتدايي دوست هستيم، آدم متفاوتي است با آن چه من در دوستي به دنبالش هستم اما با اين وجود حدود 20 سال است كه با هم دوست هستيم.
در بيرجند كه سرباز بودم خراساني‌ها عادت دارند براي پسري كه دوست دارند برايش دعا كنند مي‌گفتند ان‌شاالله داماديت؛ اگر به يك پسر خراساني بگويي كه ان‌شاالله عروسيت، خدا به خير كنه كه چه عكس‌العملي از خودش نشان خواهد داد، يا حداقل نوع بيرجندي‌اش عكس‌العمل خوبي نشان نخواهد داد!

محسن استاد حرف زدن، تعريف داستان و فيلم، خوردن از هر نوعي كه تصورش را بكني و بزرگترين ويژگي‌اش زندگي كردن براي زمان حال است و يك آدم شاد كه فقط و فقط براي امروز زندگي مي‌كند.

اميدوارم محسن و آزاده در كنار هم به خوبي و خوشي زندگي كنند.