۱۸ مرداد ۱۳۸۸

تشويش اذهان عمومي

همه جور تشويش اذهان عمومي ديده بوديم و مي‌بينيم.
در ايران هم كه جديداً استفاده از Google Translate، Facebook و Twitter به عنوان مصاديق دخالت در امور داخلي مطرح شده است.
اما اين يكي خيلي نوبره و بالاخره از يك كشور جهان سومي چنين انتظار مي‌رود:
يك خبرنگار خانم سوداني به دليل پوشيدن شلوار در ملاعام و نقض عفت عمومي به 40 ضربه شلاق محكوم شده است.