۱۴ مرداد ۱۳۸۸

اوضاع مملكت و حال خودم

اوضاع و احوال ما ايراني‌ها خيلي به دنياي سياست بستگي دارد اين جمله خيلي كلي است پس بهتر بگويم اوضاع و احوال من خيلي به اوضاع و احوال سياسي مملكت بستگي دارد.
نزديك دو ماه است كه اوضاع مملكت خوب نيست و اميدي هم در كوتاه‌مدت به بهبود اوضاع نيست و روز دوشنبه و چهارشنبه (امروز) نيز رسماً اوضاع و احوال مملكت تا چهار سال ديگر در بهترين پيش‌بيني‌هاي در همين وضعيت باقي خواهد ماند.
نمي‌دانم اوضاع مملكت چه خواهد شد اوضاع خودم هم ايضاً.