۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

همسايه

مي‌گن توي محيطي كه زندگي مي‌كني خيلي مهمه كه با آدم‌هاي بزرگ دم خور بشي. داشتم يه نگاهي به وضعيت كشورهاي اطراف ايران مي‌انداختم ديدم پاكستان 61 سال، افغانستان 200 سال، امارات و بحرين 37 سال و بقيه هم در همين حد و اندازه‌هايند، اون‌هايي هم كه تاريخي دارند اوضاعشان از همه خراب‌تر است.
واقعاً چرا اطراف ايران را چنين كشورهايي گرفته‌اند؟ چي‌ مي‌شد مگه ايران وسط اروپا بود و بالاخره 4 تا چيز از اونها ياد مي‌گرفت.
البته خوب شد كه آرزوي من برآورده نشد! اون‌وقت ديگه جايي مثل اروپا با وضعيت الان وجود نداشت.