۱۵ اسفند ۱۳۸۷

پي‌گيري اخبار ايران

فكر كنم به پي‌گيري اخبار نااميدكننده ايران معتاد شده‌ام، ظاهراً درگيري ما به همان اندازه كه مربوط به دولت‌مان است مربوط به نوع فكر كردن‌مان نيز هست و متاسفانه خيلي هم سالم فكر نمي‌كنيم.
اينجا كه وقتي لپ‌تاپم را روشن مي‌كنم اولين كاري كه مي‌كنم سر زدن به سايت‌هاي ايراني براي اطلاع از اخبار ايران است، لعنت بر اين اخبار و حوادث نااميدكننده مملكت كه آنقدر بزرگ شده‌اند كه همه زندگي‌مان را تحت تاثير قرار داده‌اند.