۱۱ اسفند ۱۳۸۷

مقايسه سرعت اينترنت

امشب در استانبول از اينترنت واقعاً پر سرعت و بدون محدوديت استفاده كردم و به ميزان افزايش سرعت اينترنت بر برخي از احساسات قبلي‌ام نسبت به وطن نيز مواردي اضافه شد.
سرعت اينترنتي كه من در ايران استفاده مي‌كنم 128 كيلوبايت در ثانيه است كه البته بعضي‌ها مي‌گويند همين سرعت هم زياد است، اما در اينجا سرعت اينترنت 16 برابر بيشتر از اينترنتي است كه در ايران استفاده مي‌كنم و شنيده‌ام كه اين سرعت اينترنت در اين جا يك سرعت معمولي است و سرعت‌هاي بالاتر از اين هم در اينجا وجود دارد.
به غير از سايت يوتيوب كه در اينجا به دلايل سياسي فيلتر شده است و پيغام زير را مشاهده مي‌كنيم در بازديد از 99 درصد سايت‌ها شما با هيچ مشكلي مواجه نمي‌شويد. البته بايد اين مورد را بايد از كردها و مخالفان دولت لائيك تركيه هم پرسيد.