۰۹ اسفند ۱۳۸۷

استانبول

براي يك ماموريت كاري چند روز مي‌رم استانبول، اين مسافرت با دفعه قبلي خيلي فرق مي‌كنه. دفعه پيش واسه تفريح رفتم و كلي خوش گذشت، اميدوارم كه اين دفعه هم خوش بگذره.