۰۵ دی ۱۳۸۷

هارولد پينتر

امروز هارولد پينتر مرد.
ترجمه يكي از نمايشنامه‌هايش به نام اتاق را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد.
هارولد پینتر که همواره با عنوان یکی از تأثیر گذارترین نمایشنامه نویسان بریتانیایی نسل خود و صدای رسا و دیر پای اعتراضات سیاسی مورد تمجید بوده، پس از یک مبارزه طولانی با بیماری سرطان کبد درگذشت. او در هنگام مرگ 78 سال داشت.
پینتر که انتشار آثار شاخصش در زمینه تئاتر جایزه نوبل ادبیات را در سال 2005 برای او به ارمغان آورد، بنا به گفته "آنتونیا فریزر" (همسر دومش) چهارشنبه 24 دسامبر از دنیا رفت.
آکادمی سوئد وقتی هارولد پینتر را به عنوان برنده نوبل ادبیات سال 2005 معرفی کرد، گفت: "پینتر تئاتر را به عناصر بنیادینش بازگرداند؛ فضایی بسته و محدود و دیالوگ های غیر قابل پیش بینی که آدم ها باید به هم رحم کنند و تظاهر نابود می شود. با اندکی پیرنگ، درام از میانه جنگ قدرت و گفتگو های قایم باشک گونه، سر بر می آورد."
پینتر با بردن جایزه نوبل صاحب یک تریبون جهانی شد و از طریق آن تا آنجا که می توانست با شور و شوق "جورج دبلییو. بوش" رئیس جمهور آمریکا و تونی بیلر نخست وزیر وقت انگلیس را به باد انتقاد گرفت.
پینتر در سخنرانی جایزه نوبلش که آن را به دلیل بیماری بر روی نوار ضبط کرده بود و نتوانسته بود آن را به طور حضوری در استکهلم ایراد کند، گفت: "حمله آمریکا به عراق یک راهزنی و سرقت مسلحانه است؛ یک تروریسم دولتی بی شرمانه که در آن به جز بی حرمتی مطلق به قوانین بین المللی چیز دیگری مشاهده نمی شود." پینتر در این سخنرانی ضبط شده با صدایی رنجور و زمخت پرسید: "چند تا آدم را باید بکشید تا صلاحیت این را پیدا کنید که عنوان قاتل دسته جمعی و جنایتکار جنگی را به شما بدهند؟ یکصد هزار نفر کافی است؟"